Rabu, 14 November 2007

Selamat Datang!

Selamat Datang!
Ini adalah Blog hasil persekutuan Jumat Hamba Tuhan GII Hok Im Tong.

Moderator tidak bertanggungjawab atas isi blog dan tidak melayani pertanyaan sehubungan dengan isi blog.  Posting dilakukan oleh penulis persekutuan jumat yang setiap minggunya berganti-ganti (lihat daftar di papan pengumuman).

Selamat membaca!


Moderator,
San Bun